GÅRDSSLAKTERI GALTHOLMEN

 

Här på denna sida kommer du snart att hitta information om vårt gårdsslakteri som öppnade den 19 september 2018.
Har du frågor och funderingar så kontakta oss gärna på 070-225 4940 Morgan eller 070-218 2550 Ulrika (efter kl 17.00)

Vårt slakteriprojekt finansieras av stöd från Europeiska jordbruksfonder för landbygdsutveckling.

Slakteriet är primärt byggt för lamm och nöt, och då koncentrerar vi oss på återtag.