GÅRDSSLAKTERI GALTHOLMEN

NU
19/9 2018 slog vi upp dörrarna till vårt efterlängtade gårdsslakteri, och sedan dess har vi haft full fokus på att beta av de anmälningar som vi mottagit under uppförandetiden av slakteriet.
Nu väntar en vinter och en vår med oro för om fodret ska räcka till djuren. Märker du att enda utvägen är att slakta undan en del djur, återkom till oss så bokar vi in en tid. 

VARFÖR
För oss är det viktigt att kunna stödja den lille producenten av både nöt och lamm, så att vi skall kunna hålla landskapen öppna, för att stimulera Sveriges egen matproduktion och de fantastiska produkter som blir resultatet utan antibiotika eller hormonpåverkan.
Djuromsorgen är viktig för oss, från födsel till slakt, därför fokuserar vi på lugn och avstressande hantering för djuren som kommer till oss. Allt för att kunna bibehålla den höga kvaliteten på köttet hela vägen fram till slutkund.

Slakteriet är ett godkänt kontrollslakteri och vårt produktionsplatsnummer är SE-262912.

INFORMATION
Slakteriet är primärt byggt för lamm och nöt, och vi koncentrerar oss i dagsläget på återtag.
Kapacitet inledningsvis är 40 lamm i veckan samt 1-2 nöt.
Vi har ännu inte möjlighet att erbjuda tjänsten att förmedla skinn till beredning, men vi undersöker saken med Tranås o Donnia.

DOKUMENT

Prislista lamm o får 
Leveransvillkor
Ny leverantör
Återtagsdokument
STYCKNINGSALTERNATIV (2)

Djurägarförsäkran Galtholmen
Transportdokument

 

Har du frågor och funderingar så kontakta oss gärna på 070-225 4940 Morgan eller 070-218 2550 Ulrika (efter kl 17.00)

Vårt slakteriprojekt finansieras av stöd från Europeiska jordbruksfonder för landbygdsutveckling.

.