DJUREN på GÅRDEN

FÅREN

fårskocken     

Här på Galtholmen har vi som mål att hålla det gamla hävdvunna landskapet öppet med betande djur, som frigående får och nöt, samt försäljning av det egenproducerade genom eget gårdsslakteri.
I dagsläget – 2023 – har vi drygt 30 tackor samt 8 nötboskap av Angus och fjällko.

Fåren, som är en härlig blandning av finull, gotland, texel, gotländskt pälsfår, samt någon engelsk köttras, kom till gården 2004. Då var syftet i första hand att hjälpa oss hålla markerna öppna från sly – vilket fungerade utmärkt! Att det sedan resulterat i både kött o underbara fällar är en positiv bieffekt.

Vi håller fåren i utedrift. Och med det menar vi att våra får aldrig stallas in över vintern. Dem går ute året runt, med möjlighet att gå in i vind- o regnskydd under vinterperioden. Fåren fodras endast med hö- o enslige under vinterhalvåret, o får tillskott av korn strax före lammningen som, för vår del inträffar under mars-april.

Lammen föds ute under fria förhållanden, men tas in tillsammans med tackan med en gång, för att få etablera kontakt under de första dagarna. Därefter släpps de tillbaka i fårflocken o lever sedan där tillsammans tills det är dags att skilja bagglamm från flocken.

L
ammen går sedan ute o betar naturbeten under hela sommarsäsongen. De får inget tillskott av annat foder, förutom ensilage eller hö fram åt höstkanten, då betena börjar tappa i energivärde. Slakten brukar inträffa under oktober.

 Är du intresserad av en lammlåda? Kontakta oss på info@galtholmen.se, eller ring oss  på 070-225 4940 , så bokar vi en låda till dig.

NÖTEN

algot&vilgot

Vi började med nöt för några år sedan…
…då vi köpte in två stycken tjurkalvar av rasen Black Angus, från goda vänner i grannbyn Alboga. Algot och Vilgot, blev strax stutar och gick sedan o njöt av frihet och gott omhändertagande tills dem var 27 månader. Så startade vår bana i nötbranschen 🙂

Kvalitetskött
Kor är av naturen gräsätande djur, vår besättning betar på gårdens naturbetesmarker under sommarhalvåret och ensilage under vintern utan några som helst tillsatser av kraftforder. Resultatet blir naturligt långsamt växande djur med utmärkts köttkvalitet med naturligt höga Omega3-värden och mycket smak.

Aberdeen Black Angus
Aberdeen Black Angus är en skotsk koras. Djuren är hornlösa och svarta, men det finns även en röd variant.

Angus är en så kallad ”extensiv” ras som kalvar lätt. Kännetecknande är även moderdjurens omsorg om sin avkomma som de försvarar även i flock om behov uppstår. Black Angus har inte de största, mest svällande musklerna och inte heller den allra högsta tillväxten. Istället för bulkproduktion är det förmågan att omvandla gräs till ett finfibrigt, saftigt och välmarmorerat kött (insprängt fett, vilket ger en hög ätkvalitet), som är rasens kännetecken. Djuren slaktas vid en högre ålder än vad som är normalt för de flesta andra raser vilket tillåter köttet att mogna, som tillsammans med den stora andelen gräs i fodret gör att köttet utvecklar en intensivare köttsmak.