GÅRDSSLAKTERI o Vilthantering GALTHOLMEN

VI HAR JUST NU ETT STORT TRYCK PÅ SLAKTTIDER!
Letar du slakttid till dina djur, så finns några enstaka tider kvar – här gäller först till kvarn!

AFFÄRSIDÉ

Galtholmen Gårdsslakteri legoslaktar och styckar nöt och lamm, med fokus på djuromsorg och för ett högkvalitativt slutresultat.
Småskaligheten ger oss utrymme till flexibiliteten att kunna tillgodose speciella önskemål från Dig som kund hos oss.

VARFÖR
För oss är det viktigt att kunna stödja den lille producenten av både nöt och lamm, så att vi skall kunna hålla landskapen öppna, för att stimulera Sveriges egen matproduktion och de fantastiska produkter som blir resultatet utan antibiotika eller hormonpåverkan.
Djuromsorgen är viktig för oss, från födsel till slakt, därför fokuserar vi på en lugn och avstressande hantering för djuren som kommer till oss. Allt för att kunna bibehålla den höga kvaliteten på köttet hela vägen från dig som uppfödare fram till slutkundens tallrik.

Slakteriet är ett godkänt kontrollslakteri (754) och vårt produktionsplatsnummer är SE-262912.

INFORMATION
Slakteriet är primärt byggt för lamm och nöt, och vi koncentrerar oss i dagsläget på återtag.
Kapacitet inledningsvis är 40 lamm i veckan samt 1-4 nöt.
Vi  förmedlar skinn till både Tranås och Donnia för beredning.

NYHET – vilthanteringsanläggning
From hösten 2020 har vi nu en godkänd vilthanteringsanläggning med mottagning av rådjur och vildsvin för både återtag samt avräkning.
Se separata dokument kring instruktioner samt prislista.
Precis som tamboskap, besiktas köttet av Livsmedelsverkets veterinärer. Köttet stämplas och är godkänt för vidare försäljning till konsument.
Vildsvinskött trikintestas.

Prislista VILT

DOKUMENT

Prislista lamm o får 
Leveransvillkor
Återtagsdokument
STYCKNINGSALTERNATIV (2)

Djurägarförsäkran Galtholmen
Transportdokument

Har du frågor och funderingar så kontakta oss gärna på 070-225 4940 Morgan eller 070-218 2550 Ulrika (efter kl 17.00) Du kan oxå kontakta oss genom vår FB-sida, eller maila oss på info@galtholmen.se

Vårt slakteriprojekt finansieras av stöd från Europeiska jordbruksfonder för landbygdsutveckling.

.