GÅRDSSLAKTERI o Vilthantering GALTHOLMEN

NY PRISLISTA PÅ SLAKT AV NÖT O LAMM FROM 1 FEBRUARI

AFFÄRSIDÉ

Galtholmen Gårdsslakteri legoslaktar och styckar nöt och lamm, med fokus på djuromsorg och för ett högkvalitativt slutresultat.
Småskaligheten ger oss utrymme till flexibiliteten att kunna tillgodose speciella önskemål från Dig som kund hos oss.

VARFÖR
För oss är det viktigt att kunna stödja den lille producenten av både nöt och lamm, så att vi skall kunna hålla landskapen öppna, för att stimulera Sveriges egen matproduktion och de fantastiska produkter som blir resultatet utan antibiotika eller hormonpåverkan.
Djuromsorgen är viktig för oss, från födsel till slakt, därför fokuserar vi på en lugn och avstressande hantering för djuren som kommer till oss. Allt för att kunna bibehålla den höga kvaliteten på köttet hela vägen från dig som uppfödare fram till slutkundens tallrik.

Slakteriet är ett godkänt kontrollslakteri (754) och vårt produktionsplatsnummer är SE-262912.

INFORMATION
Slakteriet är primärt byggt för lamm och nöt, och vi koncentrerar oss i dagsläget på återtag.
Kapacitet inledningsvis är 40 lamm i veckan samt 1-4 nöt.
Vi  förmedlar skinn till både Tranås och Donnia för beredning.
OBS! Skinn skickas till beredning när vi har tillräckligt många för att kunna göra en samleverans. Därför kan vi inte utlova något datum för leverans. OM det är viktigt för DIG att dina skinn kommer till beredning i tid, rekommenderar vi att du antingen återtar dessa som osaltade råskinn (samma dag som slakt) för egen insaltning, alternativt låter oss salta in dessa och att du hämtar när de legat i 14 dagar, för egen leverans till beredare.
OBS! Vi skickar INGA skinn under perioden 1 maj – 31 augusti pga av risk för bakterieangrepp under den varma säsongen (resulterar i s.k.”rödskinn” och kan medföra att pälsen faller av skinnet. Beror inte på saltning utan på värme.). Så under denna period rekommenderar vi att ni levererar era skinn själva till beredning.

NYHET – vilthanteringsanläggning
From hösten 2020 har vi nu en godkänd vilthanteringsanläggning med mottagning av rådjur och vildsvin för både återtag samt avräkning. Sedan 2023 är vi nu oxå godkända för viltlevande hjortdjur samt älg.
Se separata dokument kring instruktioner samt prislista.
Precis som tamboskap, besiktas köttet av Livsmedelsverkets veterinärer. Köttet stämplas och är godkänt för vidare försäljning till konsument.
Vildsvinskött trikintestas.

Prislista VILT
Inleverans av vilt

DOKUMENT

Prislista lamm o får
Prislista nöt
Leveransvillkor
Återtagsdokument
Styckningsalternativ

Djurägarförsäkran Galtholmen
Förflyttningsdokument

Har du frågor och funderingar så kontakta oss gärna på 070-225 4940 Morgan eller 070-218 2550 Ulrika. Du kan oxå kontakta oss genom vår FB-sida, eller maila oss på info@galtholmen.se

Vårt slakteriprojekt finansieras av stöd från Europeiska jordbruksfonder för landbygdsutveckling.

.